3. Operacionet e Shpëtimit në Aksidentet Rrugore Automobilistike

Qëllimi i kursit është të njohë pjesëmarrësit me konceptet dhe teoritë në lidhje me çlirimin e sigurt të personave të bllokuar nga automjetet gjatë aksidenteve të llojeve të ndryshme.

Gjatë modulit, pjesëmarrësit do të praktikojnë çlirimin e personave të lënduar nga automjeti duke përdorur mjete mekanike, elektrike dhe hidraulike dhe do të praktikojnë trajtimin e një personi të dëmtuar në një aksident automobilistik. Qëllimi i trajnimit është t’u ofrojë pjesëmarrësve aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të kryer operacione të sigurta dhe efektive të shpëtimit në rast të një përplasjeje automjeti.

Klikoni imazhin e mëposhtëm për të hapur materialin e studimit për ndihmën e shpejtë:

2 Comments

Leave a Reply

Scroll to Top