5.Operacionet e Shpëtimit në Zonat e Parkimit nëntokësor të Ndërtesave të Larta

Trajnimi fokusohet në përgatitjen e forcave të ndërhyrjes për operacionet e shpëtimit në mjedisin sfidues të zonave të parkimit nëntokësor dhe bodrumeve. Gjithashtu synon të përgatisë zjarrfikësit për të hyrë në mjedise të mbushura me tym për të kryer operacione kërkimi dhe shpëtimi, lokalizimin e origjinës së zjarrit dhe parandalimin e incidenteve të zjarrit duke garantuar sigurinë e tyre dhe të viktimave të mundshme.

Gjatë trajnimit, pjesëmarrësve do t’u jepet një njohje themelore e koncepteve të modeleve të kërkim shpëtimit gjatë operacioneve të zjarrit në bodrume/parkime/garazhe nëntokësore, në mënyrë që ata të mund të veprojnë në mënyrë efektive, të sigurt dhe në mënyrë të koordinuar.

Klikoni imazhin e mëposhtëm për të hapur materialin e studimit për ndihmën e shpejtë:

Leave a Reply

Scroll to Top