Tehokkaan palaverin muistilista

Tehokas palaveri on sellainen, joka on hyvin suunniteltu, keskittynyt ja tuottava. Tässä on muutamia vinkkejä tehokkaan palaverin järjestämiseen:

 1. Tavoitteet ja asialista: Määrittele selkeät tavoitteet palaverille ja laadi asialista etukäteen. Näin varmistat, että keskustelu pysyy fokusoidussa ja tärkeät asiat käsitellään.
 2. Osallistujat: Kutsu vain tarvittavat osallistujat palaveriin. Vältä turhia osallistujia, jotka eivät liity käsiteltäviin aiheisiin. Pidä osallistujamäärä sopivana, jotta keskustelu pysyy tehokkaana. Jaa asialista ja siihen liittyvät valmisteluasiakirjat osallistujille.
 3. Aikataulu: Aseta palaverille selkeä aikataulu ja pysy siinä. Varaa riittävästi aikaa jokaiselle asialle, mutta vältä ajanhukkaa ja pitkiä sivupolkuja. Tarvittaessa voit käyttää ajanhallintatekniikoita, kuten aikavarkaiden tunnistamista ja ajanottamista.
 4. Valmistautuminen: Kannusta osallistujia valmistautumaan palaveriin etukäteen. Pyydä tarvittaessa materiaaleja ja tietoja, joita tarvitaan keskustelun tueksi. Tämä auttaa välttämään ajan tuhlausta palaverissa.
 5. Keskittyminen: Pidä palaverin fokus käsiteltävissä aiheissa. Palauta kohteliaasti, mutta määrätietoisesti sivujuonteeseen ajautunut palaveri takaisin aiheeseen. Fokuksessa pysyminen koskee myös muuta kokouksessa tehtävää toimintaa. Perustele miksi kokouksen kannattaa pysyä aiheessa.
 6. Puheenvuorot: Anna jokaiselle osallistujalle mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja ajatuksensa. Pidä huolta, että puheenvuorot ovat tasapuolisia ja että kaikki saavat osallistua keskusteluun.
 7. Pidä keskustelu keskitettynä: Ohjaa keskustelua takaisin aiheeseen tarvittaessa ja vältä liiallista sivupoluille eksymistä. Tarvittaessa voit ottaa käyttöön keskustelun ohjausmenetelmiä, kuten aikapommin tai pysyä-aiheessa-tekniikan.
 8. Päätökset ja toimenpiteet: Kirjaa ylös palaverin päätökset ja sovitut toimenpiteet. Varmista, että kaikki osallistujat ymmärtävät tehtävät ja vastuut. Näin varmistetaan, että palaverissa tehtyjä päätöksiä ja toimenpiteitä seurataan.
 9. Palautteenkeruu: Kerää palautetta palaverin jälkeen. Kysy osallistujilta, mitä palaverista opittiin ja miten sitä voitaisiin parantaa tulevaisuudessa.
 10. Ota muut osallistujat huomioon. Vältä myöhästelyä ja keskity palaverissa käsiteltäviin asioihin huolellisesti ilman häiriöitä
 11. Muista myös valmistautua palaveriin, jos se käsiteltävän asian vuoksi on välttämätöntä
 12. Jos olet itse järjestämässä palaveria. Muista että kutsut mukaan vain ne henkilöt, joiden on asian käsittelyn vuoksi oltava paikalla
 13. Varaa kokoukseen vain se aika, joka asioiden käsittelyn kannalta on tarkoituksenmukaista. Tunnin palaverista suoriutuu usein puolessa tunnissa, kun se on suunniteltu huolellisesti.
 14. Järjestä palaverissa käsiteltävät asiat siten, että kaikkien ei tarvitse olla paikalla koko palaverin ajan – ns. vierailevien asiantuntijoiden asiat voidaan käsitellä ensimmäisten asioiden joukossa, joten heitä ei sidota tarpeettomasti muiden asioiden käsittelyyn.

Tehokas palaveri on sellainen, joka on hyvin suunniteltu, keskittynyt ja tuottava. Tässä on muutamia vinkkejä tehokkaan palaverin järjestämiseen:

Leave a Reply

Scroll to Top